-10|radioman-krsk
10. Krasnoyarsk Semafornaya 120 at 11:18
Webcam Krasnoyarsk Semafornaya 120, Krasnoyarsk, Russia