-150|s.isaenkov (owner)
150. Veshnyakovskiy puteprovod at 00:08
Webcam Veshnyakovskiy puteprovod, Moscow, Russia