-194|sochi.camera (owner)
194. perekryostok Vorovskogo/Nesebrskaya at 16:12
Webcam perekryostok Vorovskogo/Nesebrskaya, Sochi, Krasnodar Krai, Russia