-206|sochi.camera
206. perekryostok Nesebrskaya/Voykova at 08:15
Webcam perekryostok Nesebrskaya/Voykova, Sochi, Krasnodar Krai, Russia