-231|sochi.camera (owner)
231. g.Gagra, Plyaj sanatoriya "Gagra" at 00:16
Webcam g.Gagra, Plyaj sanatoriya