-265|sochi.camera
265. Transportnaya/Vodorazdelnaya at 06:13
Webcam Transportnaya/Vodorazdelnaya, Sochi, Krasnodar Krai, Russia