-35|sochi.camera
35. Imeretinka at 16:43
Webcam Imeretinka, Sochi, Krasnodarskiy region, Russia