-434|stagila.ru (owner)
434. DK «NTMK» at 04:17
Webcam DK «NTMK», Nizhniy Tagil, Sverdlovskaya region, Russia