-450|stagila.ru (owner)
450. Perekrestok Leningradskogo pr-ta i pr-ta Dzerjinskogo at 21:42
Webcam Perekrestok Leningradskogo pr-ta i pr-ta Dzerjinskogo, Nizhniy Tagil, Sverdlovskaya region, Russia