-458|stagila.ru (owner)
458. Oktyabrskiy pr-t, ostanovka Shkola at 01:52
Webcam Oktyabrskiy pr-t, ostanovka Shkola, Nizhniy Tagil, Sverdlovskaya region, Russia