-458|stagila.ru
458. Oktyabrskiy pr-t, ostanovka Shkola at 13:27
Webcam Oktyabrskiy pr-t, ostanovka Shkola, Nizhniy Tagil, Sverdlovskaya region, Russia