-461|stagila.ru (owner)
461. Razvyazka pr-t Oktyabrskiy i pr-t Uralskiy at 21:42
Webcam Razvyazka pr-t Oktyabrskiy i pr-t Uralskiy, Nizhniy Tagil, Sverdlovskaya region, Russia