-475|stagila.ru (owner)
475. Ostanovka «Muzey» at 21:46
Webcam Ostanovka «Muzey», Nizhniy Tagil, Sverdlovskaya region, Russia