-482|stagila.ru (owner)
482. Razvyazka ul. Serova i ul. Ciolkovskogo at 10:47
Webcam Razvyazka ul. Serova i ul. Ciolkovskogo, Nizhniy Tagil, Sverdlovskaya region, Russia