-485|stagila.ru (owner)
485. J/d vokzal at 11:22
Webcam J/d vokzal, Nizhniy Tagil, Sverdlovskaya region, Russia