-485|stagila.ru
485. J/d vokzal at 17:17
Webcam J/d vokzal, Nizhniy Tagil, Sverdlovskaya region, Russia