-69|sochi.camera
69. Perekryostok Ordjonikidze/Sokolova at 21:30
Webcam Perekryostok Ordjonikidze/Sokolova, Sochi, Krasnodarskiy region, Russia