-69|sochi.camera (owner)
69. Perekryostok Ordjonikidze/Sokolova at 21:54
Webcam Perekryostok Ordjonikidze/Sokolova, Sochi, Krasnodarskiy region, Russia