-73|sochi.camera (owner)
73. Primorskaya at 17:56
Webcam Primorskaya, Sochi, Krasnodarskiy region, Russia