-77|sochi.camera
77. Panoramniy vid s BC «Olimpiyskiy» ● HD PTZ at 16:08
Webcam Panoramniy vid s BC «Olimpiyskiy» ● HD PTZ, Sochi, Krasnodarskiy region, Russia