-77|sochi.camera
77. Panoramniy vid s BC «Olimpiyskiy» ● HD PTZ at 06:46
Webcam Panoramniy vid s BC «Olimpiyskiy» ● HD PTZ, Sochi, Krasnodarskiy region, Russia