-99|sochi.camera (owner)
99. «Gorki Gorod» otm. +2200 – «Panoramnaya» at 19:54
Webcam «Gorki Gorod» otm. +2200 – «Panoramnaya», Sochi, Krasnodarskiy region, Russia