10629|
nx9010 (owner)
OpenWRT, 10629, 88%

-4.6° 17:51 
Vneshniy DS18B20, 31338