10825|
tvred
USB707, 10825, 84%

-5.5° 02:43 
SNT Shugarovo, 31802