1111|
eymyagkova (owner)
Uvildi, 1111, 36%

-11° 10:07 05.01.17 
ulica, DS18B20, 10788