1190|
free0u
ESP8266, 1190, 100%

23:50 
Okna na VSV, 10695

0Lx 23:50 
Osveschennost, storona VSV, 9017