1190|
free0u
ESP8266, 1190, 97%

0.1° 14:22 02.12.16 
Okna na VSV, 10695

497Lx 14:22 02.12.16 
Osveschennost, storona VSV, 9017