1361|
pariyskiy2204
ID, 1361, 58%

17.7° 21:31 
KABINET, 13483

22.2% 21:31 
KABINET, 13484