1978|
mppt
Shaman - Ramiel, 1978, 100%

3.9° 11:24 
DHT-22 t, 16909

46.5% 11:24 
DHT-22 h, 16910

0mm 11:24 
Shaman Rain/Snow Detection, 16911