279|
vkhn2
AtMega32+28J60+bmp085+DS18b20, 279, 99%

2.3° 19:03 
T, 2087

767mmHg 19:03 
Patm, 2088