5336|
ManOfWar (owner)
na 17m etaje, 5336, 100%

748mmHg 22:11 
BMP085, 14714