5845|
stsc
PL2303+DS18B20, 5845, 100%

-4.6° 11:20 
Vostochnaya storona, ten, 16057