5845|
stsc (owner)
PL2303+DS18B20, 5845, 97%

-2.9° 22:50 
Vostochnaya storona, ten, 16057