5845|
stsc
PL2303+DS18B20, 5845, 100%

2.8° 19:40 
Vostochnaya storona, ten, 16057