5903|
vovatvset
Naberejnaya, 5903, 96%

20:14 
Naberejnaya, 18192

776mmHg 20:14 
bmp180, 18564