622|
malysher
Temperaura v servernoy, 622, 97%

23.6° 13:31 
Temperatura v servernoy, 5368