6567|
valery (owner)
Internet dozimetr, 6567, 100%, 36m^

15µR/h 15:35 
Radiaciya v Dubne, 18111