6567|
valery
Internet dozimetr, 6567, 98%, 36m^

16µR/h 02:51 
Radiaciya v Dubne, 18111