6567|
valery
Internet dozimetr, 6567, 100%, 36m^

17µR/h 01:38 
Radiaciya v Dubne, 18111