65682|
kosik (owner)
Tp Link mr3020 CyberWrt, 65682, 98%

16:00 
na ulice s vostochnoy storoni, 26484