734|
vizh
Yasniy, 734, 35%

-5° 11:50 03.12.16 
Severnaya storona doma, 1787

-4.5° 11:50 03.12.16 
Ujnaya storona doma, 1786