734|
vizh
Yasniy, 734, 37%

25° 16:51 
Severnaya storona doma, 1787

-1° 16:51 
Ujnaya storona doma, 1786