734|
vizh (owner)
Yasniy, 734, 33%

-14° 07:42 
Severnaya storona doma, 1787

-14° 07:42 
Ujnaya storona doma, 1786