androsius
03:44 Naberejnaya 71.
Webcam Naberejnaya 71, Zelenogorsk, Krasnoyarsk Territory, Russia