webcams.travel
Bobrskiy village Sovet: Krupki M km, 06:41
Бобрский сельский Совет: Krupki M  km