webcams.travel
Novosibirsk › Ugo-vostok: Ulitsa 3Ya Chulymskaya, 19:33
Новосибирск › Юго-восток: Ulitsa 3Ya Chulymskaya