webcams.travel
Novosibirsk › Ugo-vostok: Obskaya Ulitsa, 08:33
Новосибирск › Юго-восток: Obskaya Ulitsa