e.dranichnikov
12:46 Karasevskaya 36-38 (dvor).
Webcam Karasevskaya 36-38 (dvor), Michurinskiy, Sverdlovsk Region, Russia