e.dranichnikov
C178, Karasevskaya 36-38 (dvor), 00:42
Webcam Karasevskaya 36-38 (dvor), Michurinskiy, Sverdlovsk Region, Russia