stagila.ru
C205, crossroad st. Dneprovskaya and st. Biruzovaya, 12:31 20.02
Webcam crossroad st. Dneprovskaya and st. Biruzovaya, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia