sed.ru
C266, entry on Teatralnaya 36, 13:20
Webcam entry on Teatralnaya 36, Beryozovskiy, Sverdlovsk Region, Russia