sochi.camera
23:54 08.05 test.
Webcam test, Razdolnoye, Krasnodar Territory, Russia