sochi.camera
C279, test, 23.05.2019
Webcam test, Razdolnoye, Krasnodar Territory, Russia