winner_d
C328, Moskovskiy prospekt, 10:22
Webcam Moskovskiy prospekt, Kyiv, Ukraine