winner_d
C328, Moskovskiy prospekt, 01:08 14.08
Webcam Moskovskiy prospekt, Kyiv, Ukraine