winner_d
23:52 18.04 Moskovskiy prospekt.
Webcam Moskovskiy prospekt, Kyiv, Ukraine