stagila.ru
C344, FOK «Prezidentskiy», Uralskiy prospekt, 01:38
Webcam FOK «Prezidentskiy», Uralskiy prospekt, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia