stagila.ru
01:27 FOK «Prezidentskiy», Uralskiy prospekt.
Webcam FOK «Prezidentskiy», Uralskiy prospekt, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia