stagila.ru
C344, FOK «Prezidentskiy», Uralskiy avenue, 21:49
Webcam FOK «Prezidentskiy», Uralskiy avenue, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia