stagila.ru
C344, FOK «Prezidentskiy», Uralskiy prospekt, 13:42
Webcam FOK «Prezidentskiy», Uralskiy prospekt, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia