stagila.ru
C428, st. Gagarina, Staratel, 13:00
Webcam st. Gagarina, Staratel, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia