stagila.ru
C428, st. Gagarina, Staratel, 10:44
Webcam st. Gagarina, Staratel, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia