stagila.ru
C432, crossroad st. Metallurgov and st. Popova, 12:31 20.02
Webcam crossroad st. Metallurgov and st. Popova, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia