stagila.ru
C439, crossroad st. Chernih and st. Maksima Gorkogo, 05:06
Webcam crossroad st. Chernih and st. Maksima Gorkogo, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia