stagila.ru
C440, crossing Lipovogo trakta and st. Chernih, 12:36 20.02
Webcam crossing Lipovogo trakta and st. Chernih, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia