stagila.ru
C446, st. Altayskaya, Vagonka, 12:41 20.02
Webcam st. Altayskaya, Vagonka, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia