stagila.ru
C448, crossing st. Unosti and Vostochnogo highway, 12:31 20.02
Webcam crossing st. Unosti and Vostochnogo highway, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia