stagila.ru
C449, crossroad Leningradskogo ave. and st. Okuneva, 12:21 20.02
Webcam crossroad Leningradskogo ave. and st. Okuneva, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia