stagila.ru
C461, junction ave. Oktyabrskiy i pr-t Uralskiy, 21:03
Webcam junction ave. Oktyabrskiy i pr-t Uralskiy, Nizhny Tagil, Sverdlovsk Region, Russia